Online regnskap

Vår web-løsning er tilgjengelig for deg som kunde, og gir rask og enkel tilgang til ditt regnskap.

Med egen nett-tilgang kan du logge inn fra pc, mobil eller nettbrett og hente ut oppdaterte resultat- og balanserapporter der du er. Om vi i tillegg mottar bilagene skannet, kan du klikke deg inn på alle underbilag i regnskapet. Flere og flere ser nytten av å ha tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon i tillegg til å kunne søke i bilag.